9,0
Winnaar 2018
Veilig betalen via

Algemene voorwaarden van Bebsy

download als pdf

Algemene voorwaarden | Bebsy

Bekijk hier de algemene voorwaarden die gelden voor reizen geboekt voor 14 november 2018

De algemene voorwaarden van Bebsy zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden op Bebsy. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden van de betrokken uitvoerders van toepassing.

Bebsy is een handelsnaam van Clicksupply Travel B.V., gevestigd te Halfweg aan de Suikersilo-Oost 28 (1165 MS). Voor meer informatie over onze organisatie kunt u op deze site terecht http://www.clicksupply.nl/.

Algemeen

U kunt via Bebsy reisonderdelen (vliegtickets, hotelovernachtingen, huurauto’s en/of andere reisonderdelen) en/of een pakketreis boeken.

A. Boeking van een of meerdere reisonderdelen

Bebsy treedt op als een (online) reisagent die via haar website in opdracht van de opdrachtgever / hoofdboeker boekingen maakt voor een of meerdere reisonderdelen. In deze positie is Bebsy zelf uitdrukkelijk geen partij bij de uiteindelijke (reis)overeenkomst. Op de geboekte reisonderdelen zijn de (algemene) voorwaarden van de betrokken uitvoerders van toepassing. De van toepassing zijnde (algemene) voorwaarden worden in de volgende paragraaf benoemd. Bij de boeking van twee of meer reisonderdelen kan de reiziger de reisonderdelen zelf combineren dan wel kan Bebsy de reisonderdelen combineren. Bebsy wijst u erop dat ongeacht de diversiteit aan reisonderdelen die worden geboekt, de boeking van elk reisonderdeel een separate boeking is en de boekingen niet resulteren in een door Bebsy samengestelde pakketreis. Dit wordt ook aangegeven bij de plaatsing van de boeking. Bebsy is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar verleende bemiddelingsdiensten, zoals een juiste advisering en een correcte afhandeling van de opdracht, boeken van de reisonderdelen, en betaling aan de verschillende uitvoerder(s) en/of dienstverlener(s).
In het kader van de nieuwe Wet op de Reisovereenkomst neemt Bebsy wel de verantwoordelijkheden op zich die komen kijken bij de verkoop van een pakketreis, waaronder de juiste uitvoering van de geboekte reisonderdelen.          


B.  Boeking van een pakketreis

Voor wat betreft de boeking van (vooraf samengestelde) pakketreizen kan Bebsy zowel als reisagent als reisorganisator optreden. Gedurende het maken van de boeking voor de pakketreis wordt de opdrachtgever / hoofdboeker geïnformeerd wie de reisorganisator is. Indien Bebsy de reisorganisator is, wordt de (reis)overeenkomst tussen de opdrachtgever / hoofdboeker en Bebsy gesloten. Als reisorganisator is Bebsy aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar website geboekte pakketreis. Op de geboekte pakketreis zijn de (algemene) voorwaarden van Bebsy van toepassing. Indien Bebsy niet de reisorganisator Bebsy is, treedt Bebsy op als (online) reisagent. In deze positie is Bebsy zelf uitdrukkelijk geen partij bij de uiteindelijke (reis)overeenkomst. Als reisagent is Bebsy niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar website geboekte pakketreis. Op de geboekte pakketreis zijn de (algemene) voorwaarden van de betrokken reisorganisator van toepassing. De van toepassing zijnde (algemene) voorwaarden worden in de volgende paragraaf benoemd. Bebsy is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar verleende bemiddelingsdiensten, zoals een juiste advisering en een correcte afhandeling van de opdracht, boeken van de reisonderdelen, en betaling aan de verschillende uitvoerder(s) en/of dienstverlener(s).
Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden
- Artikel 1 De van toepassing zijnde (algemene) voorwaarden
- Artikel 2 Begripsbepalingen
- Artikel 3 De opdrachtgever/hoofdboeker
- Artikel 4 De opdrachtnemer
- Artikel 5 De opdracht
- Artikel 6 De overeenkomst(en) in opdracht van de reiziger(s)
- Artikel 7 Betalingsmogelijkheden en betaling reissom
- Artikel 8 Tussentijdse prijsstijgingen
- Artikel 9 De uitvoering van de overeenkomst
- Artikel 10 Boekingsgegevens reiziger
- Artikel 11 Informatieverstrekking Bebsy
- Artikel 12 Reisbescheiden en vouchers
- Artikel 13 Inchecken
- Artikel 14 Vertrektijden en aanwezigheid luchthaven
- Artikel 15 Benodigde reisdocumenten
- Artikel 16 Bagage
- Artikel 17 Wijzigen reisgegevens door reiziger
- Artikel 18 Annuleren reis
- Artikel 19 Transfer
- Artikel 20 Autoverhuur
- Artikel 21 Verzekeringen
- Artikel 22 Aansprakelijkheid
- Artikel 23 Klachten
- Artikel 24 Geschillen

Artikel 1 De van toepassing zijnde (algemene) voorwaarden

A. Op reizen van Bebsy die bestaan uit een, twee of meer losse onderdelen (b.v. vlucht en hotel) zijn naast de algemene voorwaarden van Bebsy de volgende voorwaarden van toepassing:

1. vliegtickets: de vervoersvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij

2. accommodatie: de algemene voorwaarden van de desbetreffende accommodatieverschaffer

3. transfer: de algemene voorwaarden van de desbetreffende vervoerder

B. Voor pakketreizen (vakanties) die op Bebsy worden aangeboden, waarbij Bebsy fungeert als reisagent (reisbemiddelingsbureau) voor een reisorganisator die is aangesloten bij de ANVR zijn naast de algemene voorwaarden van Bebsy de volgende voorwaarden van toepassing:

1. aanvullende voorwaarden van de betreffende reisorganisator

2. de ANVR boekings- en reisvoorwaarden

3. de Garantieregeling van Stichting Garantiefonds Reisgelden 

C. Voor pakketreizen (vakanties) die op Bebsy worden aangeboden, waarbij Bebsy fungeert als reisorganisator, zijn de algemene voorwaarden van Bebsy van toepassing.

D. Voor verzekeringen: algemene voorwaarden van Bebsy en de voorwaarden van Unigarant.

E. De algemene voorwaarden van de:

1. Low-cost luchtvaartmaatschappijen:

Ryan Air
Transavia
Corendon
Easy Jet
TUI Fly
Wizzair
Vueling
Norwegian

2. Accommodaties: 

Hotelbeds

3. Verzekeringsmaatschappijen:

Unigarant reisverzekering
Unigarant annuleringsverzekering

4. Autoverhuur 

Rentalcars

Artikel 2 – Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     De opdrachtgever/hoofdboeker is degene die Bebsy de opdracht geeft om een of meerdere losse reisonderdelen te boeken bij de betrokken uitvoerder(s)  of om een pakketreis te boeken bij de betrokken reisorganisator voor de bij de opdracht vermelde reizigers. De hoofdboeker kan een reiziger zijn maar dit is niet noodzakelijk. De hoofdboeker kan de opdracht ook verstrekken aan Bebsy ten behoeve van een ander dan hemzelf. Alleen de hoofdboeker kan een verzoek indienen om reizen te wijzigen of annuleren en is tevens verantwoordelijk voor de betaling van de volledige reissom.

2.     De (mede)reiziger(s) is/zijn degene ten wiens behoeve de opdracht aan Bebsy is verstrekt om een of meerdere losse reisonderdelen in opdracht van de reizigers te boeken bij de betrokken uitvoerders en/of een pakketreis in te boeken bij de betrokken reisorganisator van die reis.

3.     De opdracht behelst de overeenkomst tussen de hoofdboeker en Bebsy waarbij Bebsy zich jegens de (mede)reiziger(s) verbindt de door de opdrachtgever verzochte losse reisonderdelen in te boeken bij de betrokken uitvoerder(s) of om een pakketreis bij de betrokken reisorganisator in te boeken. 

4.     De dienstverlener of uitvoerder is degene (hieronder valt de luchtvaartmaatschappij, accommodatieverschaffer, verzekeringsmaatschappij, autoverhuurmaatschappij en/of andere dienstverlener(s))  met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van die specifieke dienst.

5.     Reisbureau/reisagent is degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen tussen consumenten en een uitvoerder of een reisorganisator, welke laatste partij de uitvoerder is van de reisovereenkomst.

6.     Reisorganisator is degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.

7.     Losse reisonderdelen zijn reisonderdelen die in opdracht van de opdrachtgever / hoofdboeker door Bebsy worden geboekt bij de betrokken uitvoerder(s). Ongeacht de diversiteit van de geboekte reisonderdelen, is iedere boeking een separate boeking en resulteren de boekingen niet in een pakketreis.

8.     Pakketreis is een reis die door een reisorganisator wordt aangeboden en die van te voren is georganiseerd. Deze reis dient te bestaan uit minimaal een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:

a. vervoer;

b. verblijf;

c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

Artikel 3 – De opdrachtgever/hoofdboeker

1.     Waar over de ‘hoofdboeker’ wordt gesproken in deze algemene voorwaarden, op de website en/of in andere (reclame)uitlatingen aan consumenten wordt bedoeld ‘de opdrachtgever’.

2.     De opdrachtgever verstrekt Bebsy de opdracht om in naam van de opdrachtgever en eventueel (mede)reiziger(s) een pakketreis in te boeken, welke pakketreis door Bebsy op eigen naam wordt aangeboden of op naam van  een derde reisorganisator, of om in naam van de opdrachtgever en eventueel (mede)reiziger(s) losse reisonderdelen (waaronder o.a. retourvlucht(en) en/of een hotelovernachting(en)) in te boeken bij de betrokken uitvoerder(s) of dienstverlener(s) van de losse reisonderdeel.

3.     De opdrachtgever zal voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere (mede)reiziger(s) verstrekken aan Bebsy.

4.     Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever er voor te zorgen dat alle details van de boeking correct zijn alvorens tot de aankoop over wordt gegaan en dat alle informatie die de opdrachtgever heeft ontvangen van Bebsy, de reisorganisator of andere uitvoerder(s) en/of dienstverlener(s) wordt doorgegeven aan alle leden van het reisgezelschap.

5.     De opdrachtgever dient de juiste contactgegevens waaronder adres, e-mailadres en telefoonnummer(s) door te geven aan Bebsy tijdens de reserveringsopdracht. Indien de gegevens wijzigen is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om Bebsy hiervan op de hoogte stellen. Mocht de opdrachtgever niet bereikbaar zijn via de doorgegeven contactgegevens dan is Bebsy niet aansprakelijk voor de gevolgen die kunnen ontstaan door het niet bereiken van de opdrachtgever.

6.     Indien de opdrachtgever, een opdracht verstrekt verzekert hij Bebsy gemachtigd te zijn om deze voorwaarden te aanvaarden. De opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden namens zichzelf en namens alle andere reizigers voor wie de opdracht wordt verstrekt.

7.     De opdrachtgever is zowel jegens Bebsy als jegens de reisorganisator of andere uitvoerder(s) en/of dienstverlener(s) voor het geheel hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de verstrekte opdracht aan Bebsy.

8.     De opdrachtgever is zowel jegens Bebsy als jegens de reisorganisator of andere uitvoerder(s) en/of dienstverlener(s) gebonden aan de in de bevestiging omschreven overeenkomsten zodra de opdrachtgever heeft (aan)betaald.

Artikel 4 – De opdrachtnemer

Bebsy als reisbemiddelaar

1.Bebsy is een reisbemiddelingsbureau en biedt diensten aan op het gebied van reizen die bestaan uit het verstrekken van informatie over hotels, vluchten en de bestemming (plaats en/of land). De pakketreizen of reisonderdelen die Bebsy aanbiedt namens een andere reisorganisator c.q. de betrokken uitvoerders worden door Bebsy ingeboekt bij de betreffende reisorganisator c.q. de betrokken uitvoerders in opdracht van de opdrachtgever/hoofdboeker. Bebsy is geen partij bij deze overeenkomst anders dan dat zij bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen beide partijen.

2.Bebsy aanvaard de opdracht pas nadat de volledige reissom is betaald door de opdrachtgever. Na betaling van de volledige reissom zal Bebsy haar verplichtingen voortvloeiend uit de opdracht uitvoeren en de pakketreis of reisonderdelen namens de opdrachtgever inboeken en vastleggen bij de betreffende reisorganisator c.q. de betrokken uitvoerders.

Bebsy als reisorganisator

1. Bebsy is een Reisorganisator indien de reiziger een pakketreis boekt bij Bebsy die onder eigen naam door Bebsy wordt aangeboden.

2.Bebsy aanvaard de opdracht pas nadat de volledige reissom is betaald door de opdrachtgever. Na betaling van de volledige reissom zal Bebsy haar verplichtingen voortvloeiend uit de opdracht uitvoeren en de onderdelen van de pakketreis inboeken bij de uitvoerende partij/ leverancier.

Artikel 5 – De opdracht

1. Bebsy biedt op haar website reispakketten of losse reisonderdelen aan die in opdracht van en/of in naam van de klant worden ingeboekt bij Bebsy of bij de betrokken reisorganisator of bij de betrokken uitvoerder(s .

A) Pakketreizen zijn vooraf georganiseerde vakanties en worden aangeboden door een reisorganisator. Bebsy bemiddelt bij de totstandkoming van de boeking van reispakketten aangeboden door een derde reisorganisator. Bebsy biedt daarnaast eigen pakketreizen aan onder eigen naam waarbij Bebsy als reisorganisator wordt aangemerkt.

B) Losse reisonderdelen zijn reisonderdelen die niet vooraf georganiseerd zijn en worden vastgelegd namens de opdrachtgever bij de leverancier en/of uitvoerder van het betreffende reisonderdeel. Per reis onderdeel wordt een aparte losstaande overeenkomst afgesloten tussen de opdrachtgever en de betreffende uitvoerder(s) . Indien een vlucht en een hotelovernachting namens de opdrachtgever wordt vastgelegd dan is er sprake van twee separate overeenkomsten. Indien een van de onderdelen door of vanwege de uitvoerder niet doorgaat dan vervalt deze overeenkomst. De andere overeenkomst dient alsnog volledig door de opdrachtgever te worden nagekomen.

2. De opdrachtgever verstuurt de opdracht aan Bebsy via de website van Bebsy.

3. De opdracht bestaat uit het boeken van een reispakket en/of losse reisonderdelen ten behoeve van de opdrachtgever en zijn (mede)reiziger(s.)

Indien de opdracht bestaat uit het boeken van losse onderdelen zal Bebsy na ontvangst van de opdracht de in de opdracht benoemde losse onderdelen controleren op beschikbaarheid bij de uitvoerder(s) . Indien de losse onderdelen beschikbaar zijn bij de betreffende uitvoerder(s)  wordt de hoofdboeker geïnformeerd over de beschikbaarheid en de reissom die op dat moment geldend is.


4. Indien de opdracht bestaat uit het boeken van een pakketreis voor de hoofdboeker en eventuele medereizigers, wordt de boeking ingeboekt bij de betreffende reisorganisator. Indien de reis niet wordt georganiseerd door Bebsy dan ontvangt de opdrachtgever de reisbescheiden rechtstreeks van de betreffende reisorganisator.

5. Bebsy brengt voor het verlenen van zijn diensten boekingskosten in rekening. Deze kosten worden vooraf aan de boeking aan de hoofdboeker bekend gemaakt. De boekingskosten bedragen € 25,00 en dit bedrag wordt bij de berekening van de reissom getoond.

Artikel 6 – De overeenkomst(en) in opdracht van de reiziger(s)

1.Na ontvangst van de opdracht om in naam van de hoofdboeker en de eventuele (mede)reizigers een overeenkomst(en) af te sluiten brengt Bebsy de verzochte overeenkomst(en) tot stand tussen de opdrachtgever en zijn (mede)reizigers en de betrokken reisorganisator (zijnde een derde reisorganisator of Bebsy zelf) of de betrokken uitvoerder(s) .

2. Bebsy is uitdrukkelijk geen partij bij de overeenkomst(en) die zij in opdracht van de opdrachtgever afsluit, tenzij een pakketreis op eigen naam wordt aangeboden. In dat geval is Bebsy we partij bij de overeenkomst(en) die in opdracht van de opdrachtgever wordt afgesloten. In het kader van de nieuwe Wet op de Reisovereenkomst neemt Bebsy wel de verantwoordelijkheden op zich die komen kijken bij de verkoop van een pakketreis, waaronder de juiste uitvoering van de geboekte reisonderdelen.

3. Zodra de opdrachtgever de volledige reissom heeft betaald is de opdrachtgever op dat moment jegens Bebsy gebonden aan de overeenkomsten die in naam van de hoofdboeker en eventuele medereizigers zijn afgesloten bij de betrokken reisorganisator en uitvoerder(s).

4. De zogenoemde "bedenktijd", die in de wet "kopen op afstand" wordt genoemd, is niet van toepassing op reisproducten zoals vliegtickets, auto- en camperhuur, hotels, pakketreizen en verzekeringen.

5. Bij een boeking via internet van losse reisonderdelen richt Bebsy het boekingsproces zodanig in dat de reiziger vóór het boeken er op wordt gewezen dat hij een opdracht verstrekt aan Bebsy tot het vastleggen van losse reisonderdelen in naam van en namens de opdrachtgever en zijn medereizigers en dat de opdracht bestaat uit het afsluiten van meerdere losstaande overeenkomsten.

6. De opdrachtgever is zowel jegens Bebsy als jegens de reisorganisator of de betrokken uitvoerder(s)) voor het geheel hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst(en). De eventuele medereizigers zijn voor hun aandeel in de overeenkomst(en) aansprakelijk.

Artikel 7 – Betalingsmogelijkheden en betaling reissom.

1.Afhankelijk van de betaalwijze die door de opdrachtgever wordt gekozen wordt de opdracht direct geaccepteerd door Bebsy en worden de losse onderdelen vastgelegd waarna de opdrachtgever onmiddellijk de bevestiging ontvangt van de geboekte reis door middel van een bevestigingspagina die getoond wordt na de betaling is gedaan.

2.Vervolgens zal de bevestiging direct per email aan de hoofdboeker wordt verstuurd. In de bevestiging worden de ontvangen gegevens van de reizigers vermeld en de losse onderdelen of pakketreis dat namens de opdrachtgever zijn vastgelegd bij de betrokken uitvoerders. De hoofdboeker dient deze gegevens te controleren op eventuele fouten. Bij eventuele fouten is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om deze door te geven aan Bebsy. Bebsy zal dan vervolgens de correcte gegevens verstrekken aan de uitvoerder(s). Voor eventuele kosten zie artikel 18.

3. Indien de opdrachtgever de keuze heeft gemaakt om middels een te ontvangen factuur de reissom te betalen ontvangt de opdrachtgever een factuur waarbij de geboekte onderdelen van de reis, de reisgegevens en de reissom worden vermeld. Nadat de factuur is betaald volgt een laatste controle qua beschikbaarheid en prijs. Indien de onderdelen beschikbaar zijn en de reissom tussentijds niet hoger is geworden dan worden de losse onderdelen ingeboekt en vastgelegd bij de verschillende uitvoerder(s). De opdrachtgever en de medereizigers zijn op dat moment gebonden aan deze overeenkomsten die Bebsy namens de opdrachtgever heeft vastgelegd bij de uitvoerder(s)

4. Indien tussen de betaling van de reissom en het definitief vastleggen van de losse onderdelen de reissom is verhoogd door of vanwege de leverancier en/of uitvoerders dan zal nogmaals contact worden opgenomen met de opdrachtgever. De opdrachtgever dient akkoord te gaan met deze prijsstijging voordat de reis wordt vastgelegd. Mocht de opdrachtgever niet akkoord gaan met de prijsstijging dan kan de opdrachtgever kosteloos de gehele opdracht annuleren. De reeds ontvangen gelden worden direct teruggeboekt op de tegenrekening van de ontvangen gelden die betrekking hebben op de opdracht. De opdrachtgever kan ook een nieuwe opdracht verstrekken om andere reisonderdelen vast te leggen. De opdrachtgever ontvangt dan vervolgens de factuur nogmaals waarbij het gewijzigde reisonderdeel is vermeld.

5. Indien een aanbetaling wordt verlangd dient het restant van het verschuldigde bedrag uiterlijk op 6 weken voor vertrek door Bebsy te zijn ontvangen tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken reisorganisator of uitvoerder(s) anders voorschrijven.

7. Bebsy heeft alsdan het recht de kosten als bedoelt in artikel 15 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).

8. Overige gemaakte kosten die voortvloeien uit het incasseren van verschuldigde bedragen worden ook op de opdrachtgever verhaald.

9. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.

 Artikel  8 – Tussentijdse prijsstijgingen

1. Bebsy behoudt te allen tijde het recht om de reisgegevens en tarieven die worden getoond op de website te herroepen aangezien Bebsy afhankelijk is van de systemen van derden.

2. Kennelijke fouten op de website van Bebsy zijn niet bindend voor Bebsy of voor de betreffende reisorganisator of de betreffende uitvoerder(s)

3. De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de betreffende reisorganisator of de betreffende uitvoerder(s) worden gewijzigd.

4. Na ontvangst van de factuur kan er sprake zijn van een prijsstijging van het (de) ticket(s). Indien dit het geval is, wordt de opdrachtgever hierover direct geïnformeerd door Bebsy. De dan geldende prijs per ticket dient dan te worden betaald.

5. Indien de opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met deze prijsstijging kan de gehele reis kosteloos worden geannuleerd.

6. De tickets worden uitgegeven door de uitvoerende luchtvaartmaatschappij na ontvangst van de volledige betaling van de tickets.

Artikel 9 – De uitvoering van de overeenkomst

1. De reisonderdelen en pakketreizen worden op verzoek van de opdrachtgever ingeboekt bij diverse reisorganisatoren of uitvoerders. In het kader van de nieuwe Wet op de Reisovereenkomst neemt Bebsy wel de verantwoordelijkheden op zich die komen kijken bij de verkoop van een pakketreis, waaronder de juiste uitvoering van de geboekte reisonderdelen.

2. De betreffende reisorganisator of uitvoerders zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van dat deel waar de opdrachtgever met de betreffende reisorganisator of betreffende uitvoerder(s) een overeenkomst is aangegaan.

Artikel 10 – Boekingsgegevens reizigers

1. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever er voor te zorgen dat alle details van de boeking correct zijn alvorens tot verstrekking van de opdracht over wordt gegaan en dat alle informatie die de opdrachtgever van Bebsy, de betreffende reisorganisator of de betreffende uitvoerder(s) heeft ontvangen wordt doorgegeven aan alle (mede)reiziger(s).

2. De opdrachtgever dient de benodigde gegevens op correcte wijze in te voeren en is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste NAW-gegevens, geboortedatum, nationaliteit en dergelijke. 
3. Indien niet de juiste NAW-gegevens zijn verstrekt en nadat de overeenkomsten zijn afgesloten met de betreffende reisorganisator of de betreffende uitvoerder(s) wijzigingen worden doorgegeven dan kan Bebsy naast de kosten die door de betreffende reisorganisator of de betreffende uitvoerder(s) worden berekend, wijzigingskosten berekenen.

4. Bebsy berekent € 30,00 wijzigingskosten bij naamswijzigingen. Daarnaast worden de kosten die de betreffende reisorganisator of de betreffende uitvoerder(s) berekenen voor de naamswijziging doorbelast aan de hoofdboeker. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn, Bebsy adviseert de opdrachtgever dan ook om deze gegevens direct correct door te geven bij het boeken. Mocht de opdrachtgever twijfel hebben over de wijze van het correct vermelden van de gegevens dan kan de opdrachtgever contact opnemen met een van de medewerkers van Bebsy.

5. Bebsy vraagt alleen die gegevens van de reiziger(s) die noodzakelijk zijn om de overeenkomst met de betreffende reisorganisator of met de betreffende uitvoerder(s) correct tot stand te brengen.

6. Bebsy zal de persoonsgegevens van de reiziger(s) op geen enkele wijze bekend maken of overdragen aan derden anders dan de in punt 5 genoemde redenen.

Artikel 11 – Informatieverstrekking Bebsy

1. Alle informatie die door Bebsy aan de opdrachtgever wordt verstrekt dient te worden beschouwd als verstrekt aan alle (mede)reiziger(s).

2. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst(en) zal door Bebsy algemene, op de Nederlandse nationaliteit afgestemde, informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger(s) worden verstrekt.

3. Bebsy toont informatie van de accommodatie die is verstrekt door de accommodatieverschaffer. Bebsy aanvaart geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de door deze uitvoerder(s) verstrekte informatie. Bebsy draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

4. De informatie die Bebsy verstrekt is verkregen door de betreffende reisorganisator, uitvoerder(s) Bebsy kan dan ook niet de volledige juistheid controleren en/of garanderen van deze informatie.

5. Indien de opdrachtgever specifieke informatie wenst over een pakketreis of een los onderdeel van een reis dan kan Bebsy dit voor de opdrachtgever navragen bij de reisorganisator, uitvoerder(s) Ook deze informatie wordt verkregen van de reisorganisator, uitvoerder(s) en kan niet worden gecontroleerd; Bebsy kan de juistheid van deze informatie dan ook niet garanderen.

 Artikel 12 – Reisbescheiden en vouchers

1. Bebsy stuurt uiterlijk twee weken voor vertrek de benodigde reisinformatie waaronder de vouchers en de reisbescheiden aan de opdrachtgever. Indien een reis en/of losse reisonderdelen worden vastgelegd waarvan het vertrek ligt binnen deze twee weken dan wordt de reisbescheiden zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever verstrekt.

2. De benodigde reisbescheiden betreffende de reis(onderdelen) worden via e-mail verstuurd door Bebsy aan de opdrachtgever.

3. De opdrachtgever verplicht zich de ontvangen vouchers en reisbescheiden te controleren op eventuele fouten en vervolgens de vouchers en reisbescheiden ter beschikking en ter hand te stellen aan de (mede)reiziger(s) voor wie de vouchers en reisbescheiden bestemd zijn.

4. De opdrachtgever dient de juiste contactgegevens door te geven aan Bebsy tijdens de reserveringsopdracht via Bebsy. Indien deze gegevens wijzigen is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om Bebsy hiervan op de hoogte te stellen. Mocht de opdrachtgever niet bereikbaar zijn via de doorgegeven contactgegevens is Bebsy niet aansprakelijk voor de gevolgen die kunnen ontstaan door het niet bereiken van de klant. Onder contactgegevens wordt verstaan: adres, e-mailadres en telefoonnummer(s).

Artikel 13 – Inchecken

1. Op de vouchers en reisbescheiden worden de vertrektijden aangegeven. Daarnaast wordt vermeld hoe en wanneer de reiziger(s) online kan/kunnen inchecken. De klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig al dan niet online inchecken. 

2. De reizigers worden via het e-ticket op de hoogte gesteld van deze regels en de werkwijze behorende bij het online inchecken. Op de e-ticket wordt een code vermeldt. Deze dient na ontvangst van de code door de opdrachtgever te worden gecontroleerd. Indien deze code geen toegang verschaft tot het inchecksysteem van de betreffende luchtvaartmaatschappij dan dient direct contact te worden opgenomen met Bebsy.

3. De reiziger(s) kunnen ook op de luchthaven inchecken. Voor het inchecken op de luchthaven worden door de meeste luchtvaartmaatschappijen kosten berekend. Deze dienen op de luchthaven te worden betaald bij het inchecken.

4. Bebsy is niet aansprakelijk voor incheckkosten die door een luchtvaartmaatschappij worden berekend.

5. Indien er wijzigingen voordoen in de vertrek- en/of aankomsttijd door en wegens de luchtvaartmaatschappij dan kan Bebsy hiervoor niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld.

6. Bebsy heeft geen controle over de toewijzing van stoelen door de luchtvaartmaatschappij. Indien de reiziger een specifieke stoel wenst, dient zo vroeg mogelijk te worden ingecheckt bij de betreffende luchtvaartmaatschappij. Hieraan kunnen extra kosten verbonden zijn.

7. Op het inchecken en toewijzen van stoelen door de luchtvaartmaatschappij zijn de algemene voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij van toepassing.

Artikel 14 – Vertrektijden en aanwezigheid luchthaven

1. Op de vouchers worden de vertrektijden gemeld. Let op, dit zijn altijd de lokale tijden. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om op de hoogte zijn van de actuele vertrektijd en de lokale tijden.

2. De vluchtnummers en vluchttijden zoals deze op de bevestiging of op de reisbescheiden staan vermeld zijn de voorlopige vluchtnummer en vluchttijden ten tijde van de reservering en/of vastlegging van de tickets.

3. De mogelijkheid bestaat dat luchtvaartmaatschappijen schemawijzigingen doorvoeren waardoor de vluchtnummers, vluchttijden of de gevlogen route veranderen.

4. Bebsy zal de opdrachtgever tijdig informeren indien zich er wijzigingen voordoen en Bebsy hierover tijdig wordt geïnformeerd door de luchtvaartmaatschappij.

5. Bebsy streeft ernaar voor vertrek de reiziger(s) op de hoogte te stellen van eventuele vertragingen op de dag van vertrek. Omdat het kan voorkomen dat deze informatie Bebsy niet of niet tijdig bereikt, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste vertrektijden op de dag van vertrek. Deze informatie kan de opdrachtgever verkrijgen op Teletekst: vertrek- en aankomsttijden Schiphol, telefonisch bij Schiphol inlichtingen: 0900-0141 en op het internet: www.schiphol.nl.

6. De reiziger dient tijdig aanwezig te zijn voor het boarden van het vliegtuig. Naast het (nog moeten) inchecken dient ook rekening gehouden te worden met de benodigde tijd bij de douane en/of veiligheids- en/of paspoortcontrole. Bebsy adviseert haar reizigers dan ook om 2 uur tot 2,5 uur voor vertrek aanwezig te zijn op de luchthaven.

7. Vluchtnummers en -tijden kunnen ook tijdens de reis veranderen. De reiziger dient tijdig voor vertrek van iedere vlucht de juistheid van de eerder verstrekte informatie te controleren op eventuele wijzigingen.

Artikel 15 – Benodigde reisdocumenten

1. De reiziger(s) is (zijn) verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen).

2. De reiziger(s) met een andere nationaliteit dan de Nederlandse nationaliteit dienen zelf en rechtstreeks bij de juiste en bevoegde instanties informatie in te winnen met betrekking tot de benodigde reisdocumenten of eventueel andere benodigde documenten. Tevens dient tijdig voor vertrek nagegaan te worden of de eerder verkregen informatie ongewijzigd en correct is.

3. Afhankelijk van de nationaliteit(en) van de reiziger(s) en de reisbestemming(en) gelden voor het verkrijgen van een visum verschillende voorwaarden. Deze voorwaarden worden op de website van Visum Centrale www.visumcentrale.nl getoond.

4. Via deze dienst kan tevens het visum aangevraagd worden. Let wel: deze website gaat uit van het hebben van de Nederlandse nationaliteit.

5. Voor een aantal buitenlandse bestemmingen zijn vaccinaties en/of malariatabletten noodzakelijk. Meer informatie hierover kan de opdrachtgever vinden op de websites www.thuisvaccinatie.nlwww.ggd.nl of www.havenziekenhuis.nl.

6. Het niet hebben van bepaalde inentingen kan tot gevolg hebben dat de toegang tot een land geweigerd wordt. Ook bij een kort verblijf, bijv. een overstap, kunnen vaccinaties al van toepassing zijn.

Artikel 16 – Bagage 

1. Low-cost luchtvaartmaatschappijen kunnen specifieke regelingen betreffende bagage hanteren. Deze specifieke bagageregelingen dient de opdrachtgever op te vragen bij de (low-cost) luchtvaartmaatschappij waarmee gevlogen wordt. Bebsy verstrekt deze informatie vooraf bij het boeken of voorafgaand aan het verstrekken van de opdracht aan Bebsy.

2. Bebsy geeft bij de prijsberekening van de betreffende reis aan wat de kosten zijn bij de betreffende uitvoerende luchtvaartmaatschappij voor het meenemen van (extra) bagage.

Artikel 17 – Wijzigen reisgegevens door reizigers

1. De voorwaarden voor naamswijzigingen verschillen per luchtvaartmaatschappij.

2. Bebsy berekent € 30,00 wijzigingskosten bij naamswijzigingen. Daarnaast worden de kosten die de betreffende uitvoerder(s) berekenen voor de naamswijziging doorbelast aan de hoofdboeker. Mocht de opdrachtgever twijfel hebben over de wijze van het juist vermelden van de correcte naamgegevens dan adviseert Bebsy de opdrachtgever contact op te nemen met een van de medewerkers van Bebsy.

3. Indien een wijziging wordt doorgegeven die betrekking heeft op een wijziging van een onderdeel van de reisovereenkomst berekent Bebsy hier wijzigingskosten ad € 30,00 voor, naast de kosten die door de betreffende uitvoerder(s) worden berekend.

4. Onder bovengenoemde wijzigingen vallen onder andere een indeplaatsstelling, wijziging van hotel en/of vlucht en verlenging van de verblijfsperiode. Ook deze kosten kunnen aanzienlijk zijn en kunnen in bepaalde gevallen als een deelannuleringen worden gezien waarbij dan annuleringskosten worden berekend de betreffende uitvoerder(s).

 Artikel 18 – Annuleren reis

1. Zodra Bebsy de betaling van de opdrachtgever heeft ontvangen en de reisonderdelen zijn vastgelegd is de boeking of de opdracht tot het inboeken uitgevoerd en is de opdrachtgever gebonden aan de overeenkomst(en).

2. Indien namens de opdrachtgever een pakketreis is ingeboekt bij een reisorganisator dan zijn de annuleringsvoorwaarden van de betreffende reisorganisator van toepassing.

3. Indien namens de opdrachtgever verschillende losse onderdelen zijn geboekt dan zijn de annuleringsvoorwaarden van de betrokken leverancier en/of uitvoerders per reisonderdeel van toepassing.

4. Alleen de hoofdboeker kan de gehele reis annuleren. De annulering dient schriftelijk of per email te worden gedaan.

5. De annulering wordt door Bebsy bevestigd per email op het door de hoofdboeker verstrekte e-mailadres.

6. Indien een reis wordt geannuleerd kan Bebsy annuleringskosten berekenen naast de annuleringskosten die door de betreffende reisorganisator of de betreffende uitvoerder(s) worden berekend. Deze kosten zijn in sommige gevallen 100% indien de geboekte reis bestaat uit losse onderdelen.

7. Indien een reiziger behorende bij de boeking, zijn aandeel in de overeenkomst(en) voor de vlucht en/of een gezamenlijk accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd. Op deze annuleringskosten zijn de algemene voorwaarden van de betreffende reisorganisator of uitvoerder(s) van toepassing.

8. De wijzigings- en annuleringsvoorwaarden kunnen rechtstreeks bij de betreffende reisorganisator of uitvoerder(s) worden opgevraagd door de opdrachtgever of worden ingezien op de website van Bebsy.

 Artikel 19 – Transfer

1. Indien een pakketreis wordt geboekt is een transfer van de luchthaven naar de accommodatie en vice versa in de regel onderdeel van de pakketreis. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt dit vooraf duidelijk gemeld bij de betreffende reis op de website van Bebsy.

2. Bij een reis die bestaat uit losse onderdelen is een transfer naar de betreffende accommodatie en de luchthaven niet inbegrepen. Het is mogelijk om bij Bebsy een transfer als los reisonderdeel bij te boeken van de luchthaven naar de betreffende accommodatie en vice versa. De kosten van de transfer worden vooraf bij de boeking getoond en wordt meegenomen in de totale prijsberekening.

3. Bebsy treedt dan als bemiddelaar op tussen de opdrachtgever en de betreffende uitvoerder(s) van de transfer. Bebsy wordt geen partij bij de overeenkomst.

4. Indien een transfer is geboekt wordt de opdrachtgever vooraf geïnformeerd waar de transfer klaar staat op de luchthaven van aankomst. De informatie staat vermeld op de voucher voor de transfer en wordt meegestuurd bij de overige reisbescheiden. 

Artikel 20 – Autoverhuur

1. Bebsy biedt via verschillende leveranciers de mogelijkheid om een auto te huren. Bebsy heeft in deze overeenkomst slechts een bemiddelende rol en wordt geen partij tussen de opdrachtgever en de autoverhuurder.

2. Op deze losse reisonderdeel zijn de algemene voorwaarden van de betreffende verhuurder zijn van toepassing.

3. In alle gevallen dient de opdrachtgever rekening te houden met onderstaande voorwaarden (niet limitatief) die van toepassing zijn bij alle autoverhuurders die via Bebsy worden aangeboden:

- Er kan alleen gebruik worden gemaakt voor betaling ter plaatse met een creditcard op naam van de bestuurder. De toegestane creditcards zijn: American Express, Diners Club, MasterCard, Visa.
- De opdrachtgever dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en bij huur van een auto buiten Europa is in de meeste gevallen het hebben van een internationaal rijbewijs noodzakelijk.
- Ter plaatse moet naast een geldig rijbewijs met foto een bewijs van eigendom creditcard worden overlegd en een bewijs van adres van de opdrachtgever. Dit dient een bankafschrift te zijn van de creditcardmaatschappij waarop het adres van de opdrachtgever vermeld staat en een rekening betreffende gas, elektriciteit of water.
- Degene die de auto huurt en/of bestuurder die jonger is dan 23 dient er rekening mee te houden dat er een extra toeslag kan gelden op de getoonde bedragen bij de betreffende auto en autoverhuurder die wordt getoond op Bebsy.
- Ter plaatse dient de voucher te worden overlegd. De voucher wordt met de andere reisbescheiden meegestuurd.

Artikel 21 – Verzekeringen

1. Indien Bebsy in opdracht een reis(bagage)-, ongevallen-, ziektekosten en/of annuleringsverzekering afsluit, treedt Bebsy op als bemiddelaar tussen de opdrachtgever en de betreffende verzekeringsmaatschappij.

2. De verzekeringsovereenkomst komt tot stand tussen de opdrachtgever en de betreffende verzekeringsmaatschappij. Bebsy wordt geen partij en is dus ook niet aansprakelijk voor een eventueel onjuiste uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien er aanspraak gemaakt wordt op een bijgeboekte verzekering,  dient deze claim rechtstreeks bij de verzekeraar ingediend worden

Artikel 22 – Aansprakelijkheid

1. Bebsy zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

2. In het kader van de nieuwe Wet op de Reisovereenkomst neemt Bebsy wel de verantwoordelijkheden op zich die komen kijken bij de verkoop van een pakketreis, waaronder de juiste uitvoering van de geboekte reisonderdelen.

3. Indien een pakketreis is geboekt dan valt de uitvoering van de geboekte pakketreis onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de betreffende reisorganisator. Indien Bebsy een pakketreis op eigen naam aanbiedt, dan valt de uitvoering van de geboekte pakketreis onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Bebsy.

4. Voor zover Bebsy zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (waaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot),is de aansprakelijkheid van Bebsy beperkt tot maximaal het gefactureerde bedrag. Zogenaamde gevolgschade is hiervan uitgesloten.

5. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het afsluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering danwel ziektekostenverzekering) worden uitgesloten.

6. Bebsy is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke reisorganisator of verantwoordelijke uitvoerder(s) vermelde condities, tenzij de toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.

7. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van Bebsy.

8. Bebsy kan niet garanderen dat aan speciale verzoeken kan worden voldaan, omdat er geen directe controle mogelijk is over de manier waarop de diensten worden verleend door de betreffende reisorganisator of de betreffende uitvoerder(s. 

Artikel 23 – Klachten

1. Klachten over een door Bebsy gemaakte reservering of verstrekte adviezen en informatie moeten binnen 7 dagen na terugkeer van de gereserveerde dienst schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. 

2. Klachten betreffende een pakketreis dienen ingediend te worden bij de betreffende reisorganisator. Indien de klacht betrekking heeft op de accommodatie dient de reisbegeleider reeds ter plaatse geïnformeerd te worden over de klacht.

3. Klachten over de vluchten, inchecken en wijzigingen van vertrektijden dienen rechtstreeks bij de betreffende luchtvaartmaatschappij ingediend te worden. Klachten over het hotel en over andere reisonderdelen kunnen via Bebsy worden ingediend.

4. Bebsy zal de klacht beoordelen of deze in aanmerking komt voor een vergoeding volgens de voorwaarden van de uitvoerder(s) Bebsy zal dan zorg dragen dat de klacht de betreffende uitvoerder bereikt.

5. Ziet de klacht op de uitvoering van de opdracht door Bebsy dan zal de klacht door Bebsy behandeld en afgewikkeld worden. 

6. De termijn van afhandeling van een klacht is maximaal 4 weken. Per uitvoerder worden verschillende termijnen gehanteerd voor de afhandeling van klachten. Op deze termijnen heeft Bebsy geen invloed.  

Artikel 24 – Geschillen

1. Op alle geschillen tussen Bebsy en de opdrachtgever en/of (mede)reiziger(s) is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend is de rechtbank Haarlem bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. 

Ingangsdatum van deze versie: 14 november 2018

De algemene voorwaarden van Bebsy zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden op Bebsy. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden van betrokken uitvoerders en bemiddelaars van toepassing.

Bebsy is een handelsnaam van Bebsy B.V., gevestigd te Halfweg aan de Suikersilo-Oost 28 (1165 MS). Voor meer informatie over onze organisatie kunt u op deze site terecht https:// bebsy.nl/.

Algemeen

Bebsy bemiddeld in opdracht van  andere partijen, welke de reisonderdelen op naam van de klant vastlegt.

Boeking van een of meerdere reisonderdelen

Bebsy treedt op als bemiddelaar voor boekingen van andere partijen welke boekingen maakt voor een of meerdere reisonderdelen. In deze positie is Bebsy zelf uitdrukkelijk geen partij bij de uiteindelijke (reis)overeenkomst. Op de geboekte reisonderdelen zijn de (algemene) voorwaarden van desbetreffende partij van toepassing. Op onze website wordt bij het product vermeld welke partij de boekingen vastlegt en dient akkoord te worden gegaan met de voorwaarden van deze partij en haar leveranciers.
Bij de boeking van twee of meer reisonderdelen kan de reiziger de reisonderdelen zelf combineren dan wel kan Bebsy de reisonderdelen combineren. Bebsy wijst u erop dat ongeacht de diversiteit aan reisonderdelen die worden geboekt, de boeking van elk reisonderdeel een separate boeking is en de boekingen niet resulteren in een door Bebsy of de aanbieder samengestelde pakketreis. De aanbieder waar Bebsy voor bemiddelt is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar verleende bemiddelingsdiensten, zoals een juiste advisering en een correcte afhandeling van de opdracht, boeken van de reisonderdelen, en betaling aan de verschillende uitvoerder(s) en/of dienstverlener(s).
In het kader van de nieuwe Wet op de Reisovereenkomst neemt de aanbieder waar Bebsy voor bemiddelt wel de verantwoordelijkheden op zich die komen kijken bij de verkoop van een pakketreis, waaronder de juiste uitvoering van de geboekte reisonderdelen.        


 


Artikel 1 – De overeenkomst(en) in opdracht van de reiziger(s)

 1. Na ontvangst van de opdracht om in naam van de hoofdboeker en de eventuele (mede)reizigers een overeenkomst(en) af te sluiten brengt de aanbieder waar Bebsy voor bemiddelt de verzochte overeenkomst(en) tot stand tussen de opdrachtgever en zijn (mede)reizigers en de betrokken reisorganisator (zijnde een derde reisorganisator of Bebsy zelf) of de betrokken uitvoerder(s) .
 2. Bebsy is uitdrukkelijk geen partij bij de overeenkomst(en) die zij in opdracht van de opdrachtgever afsluit. In het kader van de nieuwe Wet op de Reisovereenkomst neemt de aanbieder waar Bebsy voor bemiddelt wel de verantwoordelijkheden op zich die komen kijken bij de verkoop van een pakketreis, waaronder de juiste uitvoering van de geboekte reisonderdelen.
 3. Zodra de opdrachtgever de volledige reissom heeft betaald is de opdrachtgever op dat moment jegens Bebsy gebonden aan de overeenkomsten die in naam van de hoofdboeker en eventuele medereizigers zijn afgesloten bij de betrokken reisorganisator en uitvoerder(s).
 4. De zogenoemde "bedenktijd", die in de wet "kopen op afstand" wordt genoemd, is niet van toepassing op reisproducten zoals vliegtickets, auto- en camperhuur, hotels, pakketreizen en verzekeringen.  
 5. Bij een boeking via internet van losse reisonderdelen richt Bebsy het boekingsproces zodanig in dat de reiziger vóór het boeken er op wordt gewezen dat hij een opdracht verstrekt aan Bebsy en de aanbieder waar Bebsy voor bemiddelt tot het vastleggen van losse reisonderdelen in naam van en namens de opdrachtgever en zijn medereizigers en dat de opdracht bestaat uit het afsluiten van meerdere losstaande overeenkomsten. 
 6. De opdrachtgever is zowel jegens Bebsy als jegens de reisorganisator of de betrokken uitvoerder(s)) voor het geheel hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst(en). De eventuele medereizigers zijn voor hun aandeel in de overeenkomst(en) aansprakelijk.


Artikel 2 – Betalingsmogelijkheden en betaling reissom.

 1. Afhankelijk van de betaalwijze die door de opdrachtgever wordt gekozen wordt de opdracht direct geaccepteerd door Bebsy en worden de losse onderdelen vastgelegd waarna de opdrachtgever onmiddellijk de bevestiging ontvangt van de geboekte reis door middel van een bevestigingspagina die getoond wordt na de betaling is gedaan. 
 2. Vervolgens zal de bevestiging direct per email aan de hoofdboeker wordt verstuurd. In de bevestiging worden de ontvangen gegevens van de reizigers vermeld en de losse onderdelen of pakketreis dat namens de opdrachtgever zijn vastgelegd bij de betrokken uitvoerders. De hoofdboeker dient deze gegevens te controleren op eventuele fouten. Bij eventuele fouten is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om deze door te geven aan Bebsy. Bebsy zal dan vervolgens de correcte gegevens verstrekken aan de uitvoerder(s). Voor eventuele kosten zie artikel 18.
 3. Indien de opdrachtgever de keuze heeft gemaakt om middels een te ontvangen factuur de reissom te betalen ontvangt de opdrachtgever een factuur waarbij de geboekte onderdelen van de reis, de reisgegevens en de reissom worden vermeld. Nadat de factuur is betaald volgt een laatste controle qua beschikbaarheid en prijs. Indien de onderdelen beschikbaar zijn en de reissom tussentijds niet hoger is geworden dan worden de losse onderdelen ingeboekt en vastgelegd bij de verschillende uitvoerder(s). De opdrachtgever en de medereizigers zijn op dat moment gebonden aan deze overeenkomsten die Bebsy namens de opdrachtgever heeft vastgelegd bij de uitvoerder(s)
 4. Indien tussen de betaling van de reissom en het definitief vastleggen van de losse onderdelen de reissom is verhoogd door of vanwege de leverancier en/of uitvoerders dan zal nogmaals contact worden opgenomen met de opdrachtgever. De opdrachtgever dient akkoord te gaan met deze prijsstijging voordat de reis wordt vastgelegd. Mocht de opdrachtgever niet akkoord gaan met de prijsstijging dan kan de opdrachtgever kosteloos de gehele opdracht annuleren. De reeds ontvangen gelden worden direct teruggeboekt op de tegenrekening van de ontvangen gelden die betrekking hebben op de opdracht. De opdrachtgever kan ook een nieuwe opdracht verstrekken om andere reisonderdelen vast te leggen. De opdrachtgever ontvangt dan vervolgens de factuur nogmaals waarbij het gewijzigde reisonderdeel is vermeld.
 5. Indien een aanbetaling wordt verlangd dient het restant van het verschuldigde bedrag uiterlijk op 6 weken voor vertrek door Bebsy te zijn ontvangen tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 6. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken reisorganisator of uitvoerder(s) anders voorschrijven.
 7. Bebsy heeft alsdan het recht de kosten als bedoelt in artikel 15 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).
 8. Overige gemaakte kosten die voortvloeien uit het incasseren van verschuldigde bedragen worden ook op de opdrachtgever verhaald.
 9. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.


 Artikel  3 – Tussentijdse prijsstijgingen

 1. Bebsy behoudt te allen tijde het recht om de reisgegevens en tarieven die worden getoond op de website te herroepen aangezien Bebsy afhankelijk is van de systemen van derden.
 2. Kennelijke fouten op de website van Bebsy zijn niet bindend voor Bebsy of voor de betreffende reisorganisator of de betreffende uitvoerder(s)
 3. De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de betreffende reisorganisator of de betreffende uitvoerder(s) worden gewijzigd.
 4. Na ontvangst van de factuur kan er sprake zijn van een prijsstijging van het (de) ticket(s). Indien dit het geval is, wordt de opdrachtgever hierover direct geïnformeerd door Bebsy. De dan geldende prijs per ticket dient dan te worden betaald.
 5. Indien de opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met deze prijsstijging kan de gehele reis kosteloos worden geannuleerd.
 6. De tickets worden uitgegeven door de uitvoerende luchtvaartmaatschappij na ontvangst van de volledige betaling van de tickets.


Artikel 4 – De uitvoering van de overeenkomst

 1. De reisonderdelen worden op verzoek van de opdrachtgever ingeboekt bij diverse aanbieders of uitvoerders. In het kader van de nieuwe Wet op de Reisovereenkomst neemt de aanbieder wel de verantwoordelijkheden op zich die komen kijken bij de verkoop van een pakketreis, waaronder de juiste uitvoering van de geboekte reisonderdelen.
 2. De betreffende reisorganisator of uitvoerders zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van dat deel waar de opdrachtgever met de betreffende reisorganisator of betreffende uitvoerder(s) een overeenkomst is aangegaan.


Artikel 5 – Boekingsgegevens reizigers

 1. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever er voor te zorgen dat alle details van de boeking correct zijn alvorens tot verstrekking van de opdracht over wordt gegaan en dat alle informatie die de opdrachtgever van Bebsy, de betreffende reisorganisator of de betreffende uitvoerder(s) heeft ontvangen wordt doorgegeven aan alle (mede)reiziger(s).
 2. De opdrachtgever dient de benodigde gegevens op correcte wijze in te voeren en is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste NAW-gegevens, geboortedatum, nationaliteit en dergelijke. 
 3. Indien niet de juiste NAW-gegevens zijn verstrekt en nadat de overeenkomsten zijn afgesloten met de betreffende reisorganisator of de betreffende uitvoerder(s) wijzigingen worden doorgegeven dan kan Bebsy naast de kosten die door de betreffende reisorganisator of de betreffende uitvoerder(s) worden berekend, wijzigingskosten berekenen.
 4. Bebsy berekent € 30,00 wijzigingskosten bij naamswijzigingen. Daarnaast worden de kosten die de betreffende reisorganisator of de betreffende uitvoerder(s) berekenen voor de naamswijziging doorbelast aan de hoofdboeker. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn, Bebsy adviseert de opdrachtgever dan ook om deze gegevens direct correct door te geven bij het boeken. Mocht de opdrachtgever twijfel hebben over de wijze van het correct vermelden van de gegevens dan kan de opdrachtgever contact opnemen met een van de medewerkers van Bebsy.
 5. Bebsy vraagt alleen die gegevens van de reiziger(s) die noodzakelijk zijn om de overeenkomst met de betreffende reisorganisator of met de betreffende uitvoerder(s) correct tot stand te brengen.
 6. Bebsy zal de persoonsgegevens van de reiziger(s) op geen enkele wijze bekend maken of overdragen aan derden anders dan de in punt 5 genoemde redenen.

 
Artikel 6 – Informatieverstrekking Bebsy

 1. Alle informatie die door Bebsy aan de opdrachtgever wordt verstrekt dient te worden beschouwd als verstrekt aan alle (mede)reiziger(s).
 2. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst(en) zal door Bebsy algemene, op de Nederlandse nationaliteit afgestemde, informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger(s) worden verstrekt.
 3. Bebsy toont informatie van de accommodatie die is verstrekt door de accommodatieverschaffer. Bebsy aanvaart geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de door deze uitvoerder(s) verstrekte informatie. Bebsy draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
 4. De informatie die Bebsy verstrekt is verkregen door de betreffende reisorganisator, uitvoerder(s) Bebsy kan dan ook niet de volledige juistheid controleren en/of garanderen van deze informatie.
 5. Indien de opdrachtgever specifieke informatie wenst over een pakketreis of een los onderdeel van een reis dan kan Bebsy dit voor de opdrachtgever navragen bij de reisorganisator, uitvoerder(s) Ook deze informatie wordt verkregen van de reisorganisator, uitvoerder(s) en kan niet worden gecontroleerd; Bebsy kan de juistheid van deze informatie dan ook niet garanderen.


 Artikel 7 – Reisbescheiden en vouchers

 1. Bebsy stuurt uiterlijk twee weken voor vertrek de benodigde reisinformatie waaronder de vouchers en de reisbescheiden aan de opdrachtgever. Indien een reis en/of losse reisonderdelen worden vastgelegd waarvan het vertrek ligt binnen deze twee weken dan wordt de reisbescheiden zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever verstrekt.
 2. De benodigde reisbescheiden betreffende de reis(onderdelen) worden via e-mail verstuurd door Bebsy aan de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever verplicht zich de ontvangen vouchers en reisbescheiden te controleren op eventuele fouten en vervolgens de vouchers en reisbescheiden ter beschikking en ter hand te stellen aan de (mede)reiziger(s) voor wie de vouchers en reisbescheiden bestemd zijn.
 4. De opdrachtgever dient de juiste contactgegevens door te geven aan Bebsy tijdens de reserveringsopdracht via Bebsy. Indien deze gegevens wijzigen is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om Bebsy hiervan op de hoogte te stellen. Mocht de opdrachtgever niet bereikbaar zijn via de doorgegeven contactgegevens is Bebsy niet aansprakelijk voor de gevolgen die kunnen ontstaan door het niet bereiken van de klant. Onder contactgegevens wordt verstaan: adres, e-mailadres en telefoonnummer(s).


Artikel 8 – Inchecken

 1. Op de vouchers en reisbescheiden worden de vertrektijden aangegeven. Daarnaast wordt vermeld hoe en wanneer de reiziger(s) online kan/kunnen inchecken. De klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig al dan niet online inchecken. 
 2. De reizigers worden via het e-ticket op de hoogte gesteld van deze regels en de werkwijze behorende bij het online inchecken. Op de e-ticket wordt een code vermeldt. Deze dient na ontvangst van de code door de opdrachtgever te worden gecontroleerd. Indien deze code geen toegang verschaft tot het inchecksysteem van de betreffende luchtvaartmaatschappij dan dient direct contact te worden opgenomen met Bebsy.
 3. De reiziger(s) kunnen ook op de luchthaven inchecken. Voor het inchecken op de luchthaven worden door de meeste luchtvaartmaatschappijen kosten berekend. Deze dienen op de luchthaven te worden betaald bij het inchecken.
 4. Bebsy is niet aansprakelijk voor incheckkosten die door een luchtvaartmaatschappij worden berekend.
 5. Indien er wijzigingen voordoen in de vertrek- en/of aankomsttijd door en wegens de luchtvaartmaatschappij dan kan Bebsy hiervoor niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld.
 6. Bebsy heeft geen controle over de toewijzing van stoelen door de luchtvaartmaatschappij. Indien de reiziger een specifieke stoel wenst, dient zo vroeg mogelijk te worden ingecheckt bij de betreffende luchtvaartmaatschappij. Hieraan kunnen extra kosten verbonden zijn.
 7. Op het inchecken en toewijzen van stoelen door de luchtvaartmaatschappij zijn de algemene voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij van toepassing.

 
Artikel 9 – Vertrektijden en aanwezigheid luchthaven

 1. Op de vouchers worden de vertrektijden gemeld. Let op, dit zijn altijd de lokale tijden. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om op de hoogte zijn van de actuele vertrektijd en de lokale tijden.
 2. De vluchtnummers en vluchttijden zoals deze op de bevestiging of op de reisbescheiden staan vermeld zijn de voorlopige vluchtnummer en vluchttijden ten tijde van de reservering en/of vastlegging van de tickets.
 3. De mogelijkheid bestaat dat luchtvaartmaatschappijen schemawijzigingen doorvoeren waardoor de vluchtnummers, vluchttijden of de gevlogen route veranderen.
 4. Bebsy zal de opdrachtgever tijdig informeren indien zich er wijzigingen voordoen en Bebsy hierover tijdig wordt geïnformeerd door de luchtvaartmaatschappij.
 5. Bebsy streeft ernaar voor vertrek de reiziger(s) op de hoogte te stellen van eventuele vertragingen op de dag van vertrek. Omdat het kan voorkomen dat deze informatie Bebsy niet of niet tijdig bereikt, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste vertrektijden op de dag van vertrek. Deze informatie kan de opdrachtgever verkrijgen op Teletekst: vertrek- en aankomsttijden Schiphol, telefonisch bij Schiphol inlichtingen: 0900-0141 en op het internet: www.schiphol.nl.
 6. De reiziger dient tijdig aanwezig te zijn voor het boarden van het vliegtuig. Naast het (nog moeten) inchecken dient ook rekening gehouden te worden met de benodigde tijd bij de douane en/of veiligheids- en/of paspoortcontrole. Bebsy adviseert haar reizigers dan ook om 2 uur tot 2,5 uur voor vertrek aanwezig te zijn op de luchthaven.
 7. Vluchtnummers en -tijden kunnen ook tijdens de reis veranderen. De reiziger dient tijdig voor vertrek van iedere vlucht de juistheid van de eerder verstrekte informatie te controleren op eventuele wijzigingen.

 
Artikel 10 – Benodigde reisdocumenten

 1. De reiziger(s) is (zijn) verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen).
 2. De reiziger(s) met een andere nationaliteit dan de Nederlandse nationaliteit dienen zelf en rechtstreeks bij de juiste en bevoegde instanties informatie in te winnen met betrekking tot de benodigde reisdocumenten of eventueel andere benodigde documenten. Tevens dient tijdig voor vertrek nagegaan te worden of de eerder verkregen informatie ongewijzigd en correct is.
 3. Afhankelijk van de nationaliteit(en) van de reiziger(s) en de reisbestemming(en) gelden voor het verkrijgen van een visum verschillende voorwaarden. Deze voorwaarden worden op de website van Visum Centrale www.visumcentrale.nl getoond.
 4. Via deze dienst kan tevens het visum aangevraagd worden. Let wel: deze website gaat uit van het hebben van de Nederlandse nationaliteit.
 5. Voor een aantal buitenlandse bestemmingen zijn vaccinaties en/of malariatabletten noodzakelijk. Meer informatie hierover kan de opdrachtgever vinden op de websites www.thuisvaccinatie.nlwww.ggd.nl of www.havenziekenhuis.nl.
 6. Het niet hebben van bepaalde inentingen kan tot gevolg hebben dat de toegang tot een land geweigerd wordt. Ook bij een kort verblijf, bijv. een overstap, kunnen vaccinaties al van toepassing zijn.

 
Artikel 11 – Bagage 

 1. Low-cost luchtvaartmaatschappijen kunnen specifieke regelingen betreffende bagage hanteren. Deze specifieke bagageregelingen dient de opdrachtgever op te vragen bij de (low-cost) luchtvaartmaatschappij waarmee gevlogen wordt. Bebsy verstrekt deze informatie vooraf bij het boeken of voorafgaand aan het verstrekken van de opdracht aan Bebsy.
 2. Bebsy geeft bij de prijsberekening van de betreffende reis aan wat de kosten zijn bij de betreffende uitvoerende luchtvaartmaatschappij voor het meenemen van (extra) bagage.

 
Artikel 12 – Wijzigen reisgegevens door reizigers

 1. De voorwaarden voor naamswijzigingen verschillen per luchtvaartmaatschappij.
 2. Bebsy berekent € 30,00 wijzigingskosten bij naamswijzigingen. Daarnaast worden de kosten die de betreffende uitvoerder(s) berekenen voor de naamswijziging doorbelast aan de hoofdboeker. Mocht de opdrachtgever twijfel hebben over de wijze van het juist vermelden van de correcte naamgegevens dan adviseert Bebsy de opdrachtgever contact op te nemen met een van de medewerkers van Bebsy.
 3. Indien een wijziging wordt doorgegeven die betrekking heeft op een wijziging van een onderdeel van de reisovereenkomst berekent Bebsy hier wijzigingskosten ad € 30,00 voor, naast de kosten die door de betreffende uitvoerder(s) worden berekend.
 4. Onder bovengenoemde wijzigingen vallen onder andere een indeplaatsstelling, wijziging van hotel en/of vlucht en verlenging van de verblijfsperiode. Ook deze kosten kunnen aanzienlijk zijn en kunnen in bepaalde gevallen als een deelannuleringen worden gezien waarbij dan annuleringskosten worden berekend de betreffende uitvoerder(s).


 Artikel 13 – Annuleren reis

 1. Zodra Bebsy de betaling van de opdrachtgever heeft ontvangen en de reisonderdelen zijn vastgelegd is de boeking of de opdracht tot het inboeken uitgevoerd en is de opdrachtgever gebonden aan de overeenkomst(en).
 2. Indien namens de opdrachtgever een pakketreis is ingeboekt bij een reisorganisator dan zijn de annuleringsvoorwaarden van de betreffende reisorganisator van toepassing.
 3. Indien namens de opdrachtgever verschillende losse onderdelen zijn geboekt dan zijn de annuleringsvoorwaarden van de betrokken leverancier en/of uitvoerders per reisonderdeel van toepassing.
 4. Alleen de hoofdboeker kan de gehele reis annuleren. De annulering dient schriftelijk of per email te worden gedaan.
 5. De annulering wordt door Bebsy bevestigd per email op het door de hoofdboeker verstrekte e-mailadres.
 6. Indien een reis wordt geannuleerd kan Bebsy annuleringskosten berekenen naast de annuleringskosten die door de betreffende reisorganisator of de betreffende uitvoerder(s) worden berekend. Deze kosten zijn in sommige gevallen 100% indien de geboekte reis bestaat uit losse onderdelen.
 7. Indien een reiziger behorende bij de boeking, zijn aandeel in de overeenkomst(en) voor de vlucht en/of een gezamenlijk accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd. Op deze annuleringskosten zijn de algemene voorwaarden van de betreffende reisorganisator of uitvoerder(s) van toepassing.
 8. De wijzigings- en annuleringsvoorwaarden kunnen rechtstreeks bij de betreffende reisorganisator of uitvoerder(s) worden opgevraagd door de opdrachtgever of worden ingezien op de website van Bebsy.


 Artikel 14 – Transfer

 1. Indien een pakketreis wordt geboekt is een transfer van de luchthaven naar de accommodatie en vice versa in de regel onderdeel van de pakketreis. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt dit vooraf duidelijk gemeld bij de betreffende reis op de website van Bebsy.
 2. Bij een reis die bestaat uit losse onderdelen is een transfer naar de betreffende accommodatie en de luchthaven niet inbegrepen. Het is mogelijk om bij Bebsy een transfer als los reisonderdeel bij te boeken van de luchthaven naar de betreffende accommodatie en vice versa. De kosten van de transfer worden vooraf bij de boeking getoond en wordt meegenomen in de totale prijsberekening.
 3. Bebsy treedt dan als bemiddelaar op tussen de opdrachtgever en de betreffende uitvoerder(s) van de transfer. Bebsy wordt geen partij bij de overeenkomst.
 4. Indien een transfer is geboekt wordt de opdrachtgever vooraf geïnformeerd waar de transfer klaar staat op de luchthaven van aankomst. De informatie staat vermeld op de voucher voor de transfer en wordt meegestuurd bij de overige reisbescheiden. 


Artikel 15 – Autoverhuur

 1. Bebsy biedt via verschillende leveranciers de mogelijkheid om een auto te huren. Bebsy heeft in deze overeenkomst slechts een bemiddelende rol en wordt geen partij tussen de opdrachtgever en de autoverhuurder.
 2. Op deze losse reisonderdeel zijn de algemene voorwaarden van de betreffende verhuurder zijn van toepassing.
 3. In alle gevallen dient de opdrachtgever rekening te houden met onderstaande voorwaarden (niet limitatief) die van toepassing zijn bij alle autoverhuurders die via Bebsy worden aangeboden:

-       Er kan alleen gebruik worden gemaakt voor betaling ter plaatse met een creditcard op naam van de bestuurder. Controleer voor vertrek de voorwaarden van de autoverhuurder welke credit cards er geaccepteerd worden.

-       De opdrachtgever dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en bij huur van een auto buiten Europa is in de meeste gevallen het hebben van een internationaal rijbewijs noodzakelijk.

-       Ter plaatse moet naast een geldig rijbewijs met foto een bewijs van eigendom creditcard worden overlegd en een bewijs van adres van de opdrachtgever. Dit dient een bankafschrift te zijn van de creditcardmaatschappij waarop het adres van de opdrachtgever vermeld staat en een rekening betreffende gas, elektriciteit of water.

-       Degene die de auto huurt en/of bestuurder die jonger is dan 21 dient er rekening mee te houden dat er een extra toeslag kan gelden op de getoonde bedragen bij de betreffende auto en autoverhuurder die wordt getoond op Bebsy.

-       Ter plaatse dient de voucher te worden overlegd. De voucher wordt met de andere reisbescheiden meegestuurd.


Artikel 16 – Verzekeringen

 1. Indien Bebsy in opdracht een reis(bagage)-, ongevallen-, ziektekosten en/of annuleringsverzekering afsluit, treedt Bebsy op als bemiddelaar tussen de opdrachtgever en de betreffende verzekeringsmaatschappij.
 2. De verzekeringsovereenkomst komt tot stand tussen de opdrachtgever en de betreffende verzekeringsmaatschappij. Bebsy wordt geen partij en is dus ook niet aansprakelijk voor een eventueel onjuiste uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien er aanspraak gemaakt wordt op een bijgeboekte verzekering,  dient deze claim rechtstreeks bij de verzekeraar ingediend worden


Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 1. Bebsy zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
 2. In het kader van de nieuwe Wet op de Reisovereenkomst neemt Bebsy en haar aanbieders wel de verantwoordelijkheden op zich die komen kijken bij de verkoop van een pakketreis, waaronder de juiste uitvoering van de geboekte reisonderdelen.
 3. Voor zover Bebsy zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (waaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot),is de aansprakelijkheid van Bebsy beperkt tot maximaal het gefactureerde bedrag. Zogenaamde gevolgschade is hiervan uitgesloten.
 4. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het afsluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering danwel ziektekostenverzekering) worden uitgesloten.
 5. Bebsy is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke reisorganisator of verantwoordelijke uitvoerder(s) vermelde condities, tenzij de toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.
 6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van Bebsy.
 7. Bebsy kan niet garanderen dat aan speciale verzoeken kan worden voldaan, omdat er geen directe controle mogelijk is over de manier waarop de diensten worden verleend door de betreffende reisorganisator of de betreffende uitvoerder(s. 


Artikel 18 – Klachten

 1. Klachten over een door Bebsy gemaakte reservering of verstrekte adviezen en informatie moeten binnen 7 dagen na terugkeer van de gereserveerde dienst schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. 
 2. Klachten betreffende een pakketreis dienen ingediend te worden bij de betreffende reisorganisator. Indien de klacht betrekking heeft op de accommodatie dient de reisbegeleider reeds ter plaatse geïnformeerd te worden over de klacht.
 3. Klachten over de vluchten, inchecken en wijzigingen van vertrektijden dienen rechtstreeks bij de betreffende luchtvaartmaatschappij ingediend te worden. Klachten over het hotel en over andere reisonderdelen kunnen via Bebsy worden ingediend.
 4. Bebsy zal de klacht beoordelen of deze in aanmerking komt voor een vergoeding volgens de voorwaarden van de uitvoerder(s) Bebsy zal dan zorg dragen dat de klacht de betreffende uitvoerder bereikt.
 5. Ziet de klacht op de uitvoering van de opdracht door Bebsy dan zal de klacht door Bebsy behandeld en afgewikkeld worden. 
 6. De termijn van afhandeling van een klacht is maximaal 4 weken. Per uitvoerder worden verschillende termijnen gehanteerd voor de afhandeling van klachten. Op deze termijnen heeft Bebsy geen invloed.  


Artikel 19 – Geschillen

 1. Op alle geschillen tussen Bebsy en de opdrachtgever en/of (mede)reiziger(s) is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend is de rechtbank Haarlem bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.